Informacja o wynikach XXX posiedzenia Rady Decyzyjnej dotyczącego naboru 1/2022/G (granty PROW aktywizacyjne)

Witamy na naszej stronie

 

Informujemy, że w dniu 9.03.2023r. odbyło się XXX posiedzenie Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" dotyczące oceny wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach konkursu 1/2022/G, w ramach przedsięwzięcia "Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR".

Zakres tematyczny naboru:

1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

2. zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Wskaźniki produktu:

  wskaźniki produktu nr 1  wskaźniki produktu nr 2
wskaźniki produktu  liczba przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych, innych niż szkoleniowe w ramach środków LSR  liczba szkoleń w ramach środków LSR
jednostka miary sztuka sztuka
wartość  16  4

W ramach ogłoszonego konkursu 1/2022/G do biura LGD wpłynęło 20 wniosków, (w tym: 16 w ramach wskaźnika nr 1 i 4 w ramach wskaźnika nr 2).

WYNIKI PRZEPROWADZONEJ PROCEDURY WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW:

  1. lista projektów objętych grantami zgodnych z LSR
  2. lista wybranych Grantobiorców (z informacją, które z projektów objętych grantami mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków oraz w limicie dla JSFP),
  3. protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej dotyczącego oceny i wyboru Grantobiorców wraz zalącznikami (załącznik nr 1), (załącznik nr 2)

 

POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ODWOŁANIA

Grantobiorca w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu doręczenia informacji od LGD o wynikach wyboru może wnieść za pośrednictwem biura LGD odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej dot.:

    a. negatywnej oceny zgodności z LSR,
    b. nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru,
    c. wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów,
    d. ustalonej przez LGD kwoty wsparcia (grantu) niższej niż wnioskowana.

Na podstawie analizy wyników XXX posiedzenia Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie", informujemy, że  żaden z Grantobiorców nie ma podstaw do wniesienia odwołania (wszytskie wnioski o powierzenie grantu zostały uznane za zgodne z LSR, uzyskały minimum punktowe, zmieściły się w limicie środków, w stosunku do żadnego wniosku nie ustalono kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana).

W związku z powyższym nie ma konieczności zwoływania drugiego posiedzenia Rady Decyzyjnej, a przyjęta uchwała w sprawie listy wybranych Grantobiorców pozostaje w mocy prawnej.

 

logotypy kolor flaga

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.