Konkurs 2/2019 - OGŁOSZENIE O NABORZE (promocja i informacja)

Witamy na naszej stronie

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

           Nr konkursu LGD: 2/2019

Termin składania wniosków: 06/09/2019 – 20/09/2019 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"
ul. Murowa 8
89-500 Tuchola

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:
promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 10 do ogłoszenia.

Warunki wyboru operacji, o których mowa w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności - zostały określone w załączniku nr 16 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 12 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 18 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 300.000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 75.000,00 zł

Intensywność pomocy:
− jednostki sektora finansów publicznych - do 63,63% kosztów kwalifikowalnych
− pozostałe podmioty spoza sektora publicznego – do 95% (wkład finansowy min. 5%)
− przedsiębiorcy do 70%

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy", formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" ul. Murowa 8 w Tucholi oraz na stronie internetowej:
· www.partnerstwo.borytucholskie.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Partnerstwa. Pytania należy kierować na adres email: lsr@borytucholskie.pl lub telefonicznie: 52 3361213

Załączniki do ogłoszenia:

 

1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy: (pobierz)

2.  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pobierz)

3.  Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa: (pobierz)

4.  Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa: (pobierz)

5.  Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na udostępnianie danych oraz informacji dotyczących weryfikacji złożonego wniosku na potrzeby LGD: (pobierz)

6.  Wzór formularza wniosku o płatność: (pobierz)

7.  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność: (pobierz)

8.  Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami: (pobierz)

9.  Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR: (pobierz)

10. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia: (pobierz)

11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: (pobierz)

12. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia LSR: (pobierz)

13. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy": (pobierz)

14. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki: (pobierz)

15. Wzór Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy: (pobierz)

16. Warunki wyboru operacji (na podst. art. 18a ust. 1 Ustawy RLKS): (pobierz)

 

 

logotypy kolor flaga

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.