Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"

Witamy na naszej stronie

 Informujemy, że w dniu 29.10.2019 r. odbędzie się  posiedzenie Rady Decyzyjnej Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” dotyczące ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019 oraz 2/2019

 Jednocześnie informujemy, iż począwszy od dnia 24.10.2019r. członkowie Rady Decyzyjnej Partnerstwa mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia [dokumenty udostępnione zostaną w Biurze Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola) w godzinach pracy biura tj. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku)].

  Porządek obrad:

 1.            Otwarcie posiedzenia.

 2.            Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3.            Wybór 2 sekretarzy posiedzenia.

 4.            Przedstawienie porządku obrad.

 5.            Przyjęcie porządku obrad.

 

 Konkurs nr 1/2019 (EFRR - rewitalizacja)

 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

 RPKP.07.01.00-IZ.00-04-304/19)

 6.            Omówienie wniosków o dofinansowanie projektu.

 7.            Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności dot. naboru 1/2019

 8.            Głosowanie w sprawie zgodności projektu z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności projektu z LSR), podjęcie uchwał Rady LGD w sprawie oceny zgodności projektu z LSR.

 9.            Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2019.

 10.          Głosowanie w sprawie oceny projektu pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (poprzez wypełnienie kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru)

 11.          Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe.

 12.          Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.

 13.          Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.

  

 Konkurs nr 2/2019 (PROW - promowanie obszaru objętego LSR)

 14.          Omówienie wniosków o przyznanie pomocy.

 15.          Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności dot. naboru 2/2019.

 16.          Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR), podjęcie uchwał Rady LGD w sprawie oceny zgodności operacji z LSR.

 17.          Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2019.

 18.          Głosowanie w sprawie oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (poprzez wypełnienie kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru)

 19.          Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.

 20.          Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

 21.          Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

  

22.          Wolne wnioski i dyskusja.

23.          Zamknięcie posiedzenia Rady.

 

 

 

 

 

logotypy kolor flaga

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.