Projekt KSOW - seminarium LGD

Witamy na naszej stronie

OPIS OPERACJI  REALIZOWANEJ W RAMACH PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Tytuł: operacji:

Efekty wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Cel operacji:

Głównym celem operacji jest zapoznanie uczestników projektu z efektami wdrażania LSR ba terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wzmocnienie pozycji Lokalnych Grup Działania w regionie kujawsko-pomorskim oraz zwiększenie ich potencjału na płaszczyźnie realizacji wspólnych inicjatyw i aktywizacji lokalnych społeczności.

Przewidywane efekty:

  • zwiększenie ilości sieci kontaktów oraz partnerstw międzysektorowych na obszarach wiejskich,
  • podniesienie poziomu wiedzy uczestników seminarium oraz wizyty studyjnej skutkujących większą ilością nowych inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
  • integracja i aktywizacja uczestników projektu,
  • zapoznanie z przedsiębiorczością i turystyką regionu Borów Tucholskich
  • zapoznanie z działalnością LGD,
  • zapoznanie z dobrymi praktykami funkcjonującymi na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w zakresie kierunków rozwoju obszarów wiejskich,
  • wyjazd studyjny umożliwi aktywizację mieszkańców wsi – LGD z terenu województwa kujawsko – pomorskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Projekt prowadzi do zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  • możliwość wymiany wiedzy i budowy platformy współpracy – partnerstwa z wykorzystaniem zasobów lokalnych poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy LGD i wypracowanie innowacyjnych instrumentów poprawiających wdrażanie RLKS,
  • wzmocnienie potencjału organizacyjnego Lokalnych Grup Działania z województwa kujawsko-pomorskiego do wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, zgodnie z ideą RLKS – min. 14 Lokalnych Grup Działania uczestniczących w seminarium. Efektem natychmiastowym i policzalnym będzie – liczba osób które zostaną objęte wsparciem – 50 osób.

Dzięki realizacji operacji zostanie wzmocniona współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania województwa kujawsko-pomorskiego, co umożliwi realizację ciekawych i innowacyjnych operacji wpływających na rozwój obszarów wiejskich, sprawdzonych i wdrożonych już w innej części województwa.

"Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

logotypy kolor flaga

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.